O nama

ACM: ABS Centre Métallurgique je naš centar za istraživanje i razvoj. Smješten je u Metzu u Francuskoj, u srcu europske industrije čelika.

Tim čine međunarodni stručnjaci koji proučavaju materijal, njegovu transformaciju te predlažu nove modele proizvodnje čelika. Stalno su u kontaktu s ABS-ovim timom za kvalitetu i pružaju podršku kupcima u specifičnim intervencijama poput karakterizacija, numeričke simulacije, metalurške ekspertize, podrške procesima ili u većim istraživačkim projektima.

Cilj je zadovoljiti sve potrebe kupaca kroz suradnju istraživačkog centra i krajnjeg kupca.

 

 

Usluge

Standardna ili prilagođena ispitivanja

Nudimo širok raspon standardnih ili prilagođenih ispitivanja koja se temelje na potrebama kupaca.

Certificirana ispitivanja*:

Vlačna ispitivanja

◆ Vlačno ispitivanje na sobnoj temperaturi prema NF EN ISO standardu (francuski standard, europski standard Međunarodne organizacije za standardizaciju) 6892-1 i ASTM E8/E8M – izmjerene karakteristike: ReH, ReL, Rp, Rm (gornja granica razvlačenja, donja granica razvlačenja, konvencionalna granica elastičnosti za plastično produženje, vlačna čvrstoća), A%, Z%.

◆ Vlačno ispitivanje na visokoj temperaturi prema NF EN ISO 6892-2 standardu (metode A i B) – Izmjerene karakteristike: ReH, ReL, Rp, Rm, A%, Z%.

 

Ispitivanje savijanja udarom

◆ Ispitivanje savijanja udarom na temperaturama od -80°C i +80°C prema NF EN ISO 148-1 i ASTM E23 standardima – izmjerene karakteristike: KU, KV8 (J).

 

Ispitivanja tvrdoće

◆ Ispitivanja tvrdoće po Brinellu HBW 2,5/187,5 i HBW 5/750 prema NF EN ISO 6506-1 standardu.

◆ Ispitivanje tvrdoće po Vickersu HV50, HV 10, HV 30, HV 1 i HV 0,5 prema NF EN ISO 6507-1 standardu.

◆ Ispitivanje tvrdoće po Rockwellu prema NF EN ISO 6508-1 standardu.

 

Kemijske analize

◆ Kemijska analiza nelegiranih, niskolegiranih i visokolegiranih čelika optičkom emisijskom spektrometrijom prema našoj unutarnjoj metodi – izmjerene karakteristike: C, Si, Mn, Cu, Mo, Cr, Ni, P, Nb, V, B, W, Ti, S, Al, As, Sn.

◆ Analiza ugljena (C) i sumpora (S) u nelegiranim, niskolegiranim i visokolegiranim čelicima infracrvenim sagorijevanjem i apsorpcijom prema našoj unutarnjoj metodi.

◆ Analiza kisika (O) u nelegiranim, niskolegiranim i visokolegiranim čelicima reduktivnim taljenjem i infracrvenom apsorpcijom prema našoj unutarnjoj metodi.

◆ Analiza dušika (N) i vodika (H) u nelegiranim, niskolegiranim i visokolegiranim čelicima reduktivnim taljenjem i toplinskom vodljivošću prema našoj unutarnjoj metodi.

 

*Certifikat br. 1-6602 – područje primjene je dostupno na web-stranici www.cofrac.fr

Naša kompetentnost i alati omogućuju nam provođenje simulacija posvećenih skrućivanju, vrućem oblikovanju ili toplinskoj obradi metalnih materijala.

 

1. Očvršćivanje metala

Koristimo softver koji omogućuje konačnu analizu lijevanja ingota, kontinuiranog lijevanja i postupaka taljenja. Te simulacije mogu biti termičke, termomehaničke ili dinamike fluida kako bi se dobile informacije o parametrima u bilo kojoj točki proizvoda tijekom faze skrućivanja.

 

2 . Oblikovanje

Dostupni su alati za analizu postupaka vrućeg i hladnog oblikovanja, poput valjanja i kovanja. Simulacije omogućuju potvrđivanje raspona oblikovanja i rješavanje problema koji se pojavljuju u radionici.

 

3. Toplinski proračuni

Termički proračun postupaka potrebnih za primjenu grijanja i/ili hlađenja provodi se pomoću 2D i 3D softvera.

 

4. Proračun karakteristika materijala

Možemo izračunati karakteristike materijala: faza uravnoteženja, ponašanje skrućivanja, mehanička svojstva, termofizički podaci, transformacija faza, kemijske karakteristike itd.

 

 

Metalurška kompetentnost

ACM može obavljati sljedeće stručne procjene:

◆ Potvrda usklađenosti sa specifikacijama;

◆ Analiza štete;

◆ Prijedlozi za razvoj materijala ili njegovu toplinsku obradu;

◆ Istraživanje podrijetla razlika u ponašanju dvaju materijala.

 

Uz trenutne tehnike karakterizacije, Metalurški centar ABS ima skenirajući elektronski mikroskop opremljen sekundarnim i retro difuznim elektronskim detektorima i detektorima spektrometrije za odabir energetike koja omogućuje automatsko morfološko i kemijsko ispitivanje čestica, fraktografske analize, automatsko otkrivanje prikaza i mapiranje uzoraka.

Laboratorij je također opremljen s tri stroja za ispitivanje otpornosti na zamor (hidraulički i elektromehanički) koji omogućuju provođenje ispitivanja otpornosti na zamor na standardiziranim uzorcima kao i na komponentama. Zahvaljujući svom poznavanju cijelog proizvodnog lanca mehaničkih komponenata (od projektiranja čelika do njegove konačne primjene), naši stručnjaci mogu vam pomoći u rješavanju problema vezanih uz pojavu zamora.

 

 

Istraživački projekti

Uska suradnja između kupaca i našeg osoblja ključan je element za jamstvo stalnih inovacija proizvoda, postupaka i usluga u skladu s najsloženijim potrebama.

U tom kontekstu se istražuju dvije glavne linije diferencijacije: razvoj novih čeličnih rješenja te optimizacija proizvodnih postupaka neophodnih za provedbu.

Možemo se pobrinuti za sve ili za dio vaših istraživačkih projekata:

◆ Bibliografska studija

◆ Studija tehničke izvedivosti

◆ Predložena rješenja za postizanje željenih ciljeva

◆ Validacija otopina laboratorijskim ispitivanjima

◆ Podrška u fazi industrijalizacije

 

ACM vam pruža podršku u usavršavanju vaših proizvodnih postupaka:

◆ Pilot ispitivanja termomehaničkih obrada.

◆ Traženje optimalnih parametara kako biste dobili željeni metalurški rezultat.

◆ Mjerenja temperature.

◆ Modeliranje vaših proizvodnih sredstava.

 

Kako bi optimizirao toplinsku obradu naših kupaca i razvio nova rješenja za određene primjene, ACM je opremljen dilatometrom s indukcijskim sustavom grijanja i sustavom za hlađenje inertnim plinovima. Zahvaljujući modulu deformacije, mogu se primijeniti kompresijski elementi za simulaciju termomehaničkih procesa.

Ako ACM može predložiti parametre koji će se primijeniti za dobivanje očekivanih karakteristika zahvaljujući svojoj laboratorijskoj opremi, ti se parametri mogu provjeriti preliminarnim ispitivanjima industrijalizacije pomoću ACM-ove opreme za toplinsku obradu.

 

Mjerenja temperature vršimo na licu mjesta našim sredstvima detekcije:

◆ Mono ili bi-kromatski pirometri koji omogućuju pokrivanje raspona temperature od -35 do 1800°C.

◆ Termokamere koje pokrivaju raspon mjerenja od -20 do 1500°C.