Your browser doesn't support canvas

Profesionalci u
čeliku

Sve male tajne jednog
ujedinjenog i složnog tima.

započeti iskustvo
1 ODRŽAVATELJ

ODRŽAVATELJ

+
1 ODRŽAVATELJ

OPIS

Dinamičan, spreman intervenirati u kritičnim situacijama, sposoban planirati i spriječiti i neočekivano. Aktivan u tome da postrojenje što bolje radi.

Ključna uloga održavatelja unutar pogona: garancija ispravnog rada strojeva i održavanje uvjeta sigurnosti i učinkovitosti.
Provodi različite vrste intervencija: mehaničke, električne i automatizacijske, ne samo u hitnim slučajevima već i tijekom faze kontrole, prevencije i predviđanja, predviđajući dakle slučajeve povezane s mogućim kvarovima ili istrošenosti. U stanju je procijeniti adekvatne intervencije kojima se vremenska neaktivnost strojeva svodi na minimum.

To je jako tražena profesija koja je u stalnom razvoju. Dobar održavatelj ažurira svoje znanje i to radi jer zna svoj posao i zna da su strojevi sve sofisticiraniji, a tehnologije sve novije.

On je otvorenog mentaliteta i dobro barata engleskim jezikom kako bi umio čitati priručnike i tehničke podatke.

VJEŠTINE

Rješavanje problema, dostupnost, fleksibilnost, proaktivnost, timski rad, sklonost profesionalnom ažuriranju.

1/1
zatvoriti
Technical
Account
PROIZVODNI
RADNIK
2 PROIZVODNI RADNIK

PROIZVODNI RADNIK

+
1 PROIZVODNI RADNIK

OPIS

Pažljiv, specijaliziran, organiziran i s cjelovitom vizijom.
Proizvodni radnik ima preciznu ulogu koju obavlja unutar linije koja je integrirana sa svim ostalim fazama obrade.
Djeluje u procesnoj logici, razmišljajući o onome što prethodi i što će biti poslije njegove aktivnosti. Vrlo dobro poznaje strojeve, njihov rad i čeličnu industriju. Osjeća se kao dio tima.
Zna da je njegov rad ključan za krajnji rezultat, odnosno proizvod koji će se isporučiti kupcu.
Uvijek je usmjeren najvišoj kvaliteti i radi s velikom pažnjom na sigurnosti.

VJEŠTINE

Dostupnost, timski rad, fleksibilnost, preciznost, pažnja na vremenski okvir.

1/1
zatvoriti
ODRŽAVATELJ
NABAVA
3 NABAVA

NABAVA

+
1 NABAVA

OPIS

Odabire, optimizira i drži sve pod kontrolom.
Od buyera, odnosno voditelja nabave, ovisi što će tvrtka kupiti. On je taj koji prati cjelokupni postupak nabave roba, usluga i sirovina poput troska. Ima dva fiksna cilja: optimizirati troškove i održati visoku razinu tržišnog proizvoda i ABS usluge. To nije lako, ali najbolji buyeri se prepoznaju upravo po toj sposobnosti. Poznaje talijansko i inozemno tržište čelično industrije. Ulazi u logiku proizvodnih ciklusa, u kontaktu je s dobavljačima, stalnima i onima koje izdvaja među najpouzdanijima također na temelju vrste narudžbe. Vješt je pregovarač i poznaje nijanse učinkovite komunikacije.

Uz integriranu perspektivu i cjelokupnu viziju, surađuje s raznim sektorima, posebno proizvodnjom i održavanjem.

VJEŠTINE

Pregovaranje, numerička analiza, analiza troškova i koristi, make or buy procjena, orijentacija rezultatima, preciznost, komunikacijske vještine.

1/1
zatvoriti
PROIZVODNI
RADNIK
IT
STRUČNJAK
4 IT STRUČNJAK

IT STRUČNJAK

+
1 IT STRUČNJAK

OPIS

Tehnologija i inovacije kod njega nemaju tajni. Stručnjak za informacijsku tehnologiju uvijek pomiče granice rezultata koje trebamo postići: čovjek je tvrtke 4.0 i već radi na sljedećoj fazi Digital Innovationa.
Bavi se informatičkim i telematičkim proizvodima, implementira sustave upravljanja, konfigurira nove uređaje, kontrolira postojeće.
Priprema planove za poboljšanje i održavanje ICT aspekata svakog područja organizacije: administrativnog, trgovačkog, proizvodnog. Tražen je: mora znati odgovoriti na brojna pitanja i stoga je orijentiran rješenju problema. Kako bi pronašao rješenja koristi racionalnost, ali i intuiciju koja dolazi iz lateralnog razmišljanja. Mogućnosti profesionalnog rasta i karijere su vrlo visoke za one koji su uvijek u ažurirani.

VJEŠTINE

Inovacije, rješavanje problema, upravljanje projektima, reaktivnost, lateralno razmišljanje

1/1
zatvoriti
NABAVA
Technical
Account
5 Technical Account

Technical Account

+
1 Technical Account

OPIS

Kreće se između kupaca i tvrtke, ima solidno tehničko znanje i dobro je komercijalno pripremljen. Technical Account ima osjetljive i izazovne zadatke: prikuplja zahtjeve, priprema planove izvedivosti, podržava sektor prodaje, prati razvoj proizvoda, doprinosi istraživanju.
To čini s velikim usmjerenjem prema ciljevima koji uključuju: zadovoljiti kupca, biti u skladu s korporativnim strategijama, održavati portfelj.
Radi se o figuri koja je poveznica između različitih unutarnjih funkcija tvrtke koja mora znati slušati, komunicirati i posredovati među njima.

VJEŠTINE

Fokus na potrebe/prioritete kupca, usmjerenost na rezultate, problem solving, poznavanje sustava i procesa, dobre komunikacijske, međuljudske i organizacijske vještine, kao i vještina slušanja

1/1
zatvoriti
IT
STRUČNJAK
ODRŽAVATELJ

ABS i
okoliš

Moguće je proizvoditi
čelik na održiv način

započeti iskustvo
1 Zemlja

BRDA ZA UBLAŽAVANJE UTJECAJA

2
KILOMETRA
+
1 Zemlja
Brda za ublažavanje utjecaja.
Prirodne zelene barijere protiv buke

Briga o ljudima koji žive na tom području uključuje nas u konkretne projekte ekološke održivosti. Naš je cilj upravljanje utjecajem kojeg stvara prisutnost i aktivnost čeličane i njegovo ublažavanje. Dok je hrvatski pogon u Sisku okružen zelenilom površine 690 000 četvornih metara, u Cargnaccu smo realizirali brda za ublažavanje utjecaja pogona. Igraju vrlo značajnu ulogu: prirodna su barijera buci i istovremeno lijep prizor prema čeličani, postala su novi krajobrazni element koji na pozitivan način povezuje tvrtku i okolinu.
Predstavljena 2013. godine, brda se danas protežu preko 2 km, i prvi su dio razvojnog projekta koji će se nastaviti u narednim godinama. Brda za ublažavanje utjecaja djelomično su izrađena Ecogravelom®, otpadnim i inertnim ponovno iskorištenim materijalom koji se dobiva iz proizvodnih procesa.

1 Zemlja

ŠUMA I BIORAZNOLIKOST

13
hektara šume
+
1 Zemlja
Naša šuma za bioraznolikost

Mnogo je odluka koje se mogu donijeti kod stvaranja i donošenja vrijednosti zajednici, suradnicima, ekosustavu, počevši od one nama najbliže.
Sadnja šume oko čeličane je gledanje u budućnost. ABS šuma čini prava zelena pluća: u njoj raste više od 10 000 biljaka različitih sorti, od drveća do grmlja, koje zajednički doprinose prirodnoj bioraznolikosti područja. Prirodna baština može ublažiti vizualni utjecaj pogona i apsorbirati većinu njegove buke. Prostire se površinom od 13 hektara. Da biste dobili predodžbu o veličini i vizualizirali je, uzmite u obzir da zauzima površinu 13 nogometnih igrališta.

1 Zemlja

ECOGRAVEL®

528
KM IZRAĐENIH ABS OTPADOM
+
1 Zemlja
Obnovljeni materijali i nove upotrebe

Sve je veća potražnja kompanija za primjenama održivog razvoja, što je jako osjetljivo pitanje u čeličnoj industriji. U ABS-u primjenjujemo aktivnosti usmjerene gospodarenju otpadom i uporabi materijala koji potječu iz naših procesa proizvodnje čelika.
Ecogravel® je jedan od tih. Radi se o crnom ili bijelom granuliranom pijesku koji od 2005. preobražavamo za primjenu u različitim sektorima. Ecogravel® Black je komponenta visoke izvedbe pomiješana u betonu, u mješavinama betona i bituminoznim konglomeratima, drugim riječima reciklirani asfalt, s kojima je posljednjih godina realizirano preko 528 km cesta u regiji Friuli Venezia Giulia i Sloveniji. S druge strane, Ecogravel® White namijenjen je uporabi u cementima i u stabilizaciji tla, posebno u cestovnim temeljima gdje je potrebno izbjegavati slijeganje.
Za industrijsku proizvodnju Ecogravela®, 2007. smo otvorili postrojenje Global Blue u kojem ga se svake godine proizvede oko 200 000 tona. Primjer kružne ponovne uporabe nam omogućuje štednju prirodnih resursa i otvaranje novih tržišnih mogućnosti.

1 Zemlja

TROSKA DOBIVENA IZ VALJANJA

20.000 TONA
OBNOVLJENO TONA
+
1 Zemlja
Otpadci? Da, hvala

Cilj obnove 100% materijala proizašlog iz obrade čelika realan je i ostvariv. Otpad se može vratiti na tržište jednim vrlim kružno-gospodarskim procesom, čak i u velikoj mjeri. Uzmimo trosku iz valjanja: u prošloj smo godini ponovno iskoristili više od 20 000 tona od kojih je 60% bilo namijenjeno uglavnom za realizaciju protuteže u perilicama rublja. I ostvareno ih je za ukupno 500 000 kućanskih aparata.
Preostalih 40% ostataka ponovo su iskoristile druge čeličane koje su ga uvele u svoje proizvodne cikluse stvarajući tako novi materijal.
Pored troske iz valjanja, prerađuju se i dvije druge vrste materijala: šljaka i prašina od dimnih plinova. U cjelini, 80% otpada proizvedenog u ABS-u spada u kategoriju neopasnog.

1 Zemlja

OTPAD

+1 MILIJUN
PONOVO ISKORIŠTENO TONA
+
1 Zemlja
Otpad se preobražava

Proizvodnja čelika zapravo znači obnavljanje i ponovno korištenje materijala u nizu faza koje uključuju cijeli životni ciklus proizvoda. Već polazimo od sirovine – metalnog otpada – koji se u industriji čelika, pa i kod nas u ABS-u, može reciklirati beskonačno mnogo puta. U 2019. godini preobrazili smo 1 190 000 tona metalnog otpada namijenjenog proizvodnji proizvoda i komponenata za najrazličitije sektore.

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
zatvoriti
Zrak
Fokus
2 Fokus

KRUŽNO GOSPODARSTVO

2.200
obitelji
+
1 Fokus
Čeličana i okoliš

Može li lijevanje biti ekološko? Naravno, ako se koriste električne lučne peći poput onih koje mi koristimo u našim postrojenjima. Tehnički se nazivaju Electric Arc Furnance (EAF), lučna peć za lijevanje ili Danieli Arc u slučaju modela koji je usavršila grupa Danieli Group.
S pećima EAF u ABS-u možemo govoriti o kružnom gospodarstvu, jer postupak koristi električnu energiju za lijevanje željeznog otpada kojem će se tako dati novi život, u obliku čelika. Čeličana je energijski najzahtjevniji proces ABS-a jer koristeći električnu energiju za lijevanje željeznog otpada, smanjuje emisiju CO2 na minimum, a proizvedeni čelik sadrži u sebi oko 70% recikliranog materijala. U našem postrojenju nalazi se još 15 peći za toplinsku obradu. Ove peći koriste prirodni plin kao gorivo. Prirodni plin je najodrživiji ugljikovodik u pogledu emisije CO2 a ne ograničavamo se samo na to, već smo uložili i u projekte energetske učinkovitosti koji su nam omogućili smanjenje potrošnje prirodnog plina za 4,4 milijuna kubičnih metara godišnje, što je jednako godišnjoj potrošnji 2 200 obitelji a istovremeno smo smanjili emisiju CO2 za 9 000 tona godišnje.

2 Fokus

CERTIFIKAT

50001
UNI EN ISO
+
1 Fokus
Obnavljanje energije i topline

U održivom pristupu poslovanju, pažnja na uštedu energije nam je od ključne važnosti. Inicijative u koje smo uključeni u tom pogledu su brojne i usredotočene su na inovaciju projekata, tehnološku inovaciju i inteligentno upravljanje postrojenjima. Sveukupno se radi o tri makro područja zahvaćena strukturnim intervencijama i investicijama čiji je cilj povećati potrošnju energije. Jednostavno, to znači racionalno koristiti resurse koje imamo, iskorištavajući njihove potencijale bez rasipanja.
Projekt „Sustav daljinskog grijanja“ dobro predstavlja ovaj koncept: grijanje uredske zgrade i zgrade ABS kantine će se „samostalno generirati“ povratom topline iz peći. Proces kontinuiranog smanjenja potreba za energijom koji postupno provodimo nam je od 2015. omogućio dobivanje energetskog certifikata ISO 50001, međunarodnog standarda koji prepoznaje napor koji smo uložili u učinkovito korištenje energije

2 Fokus

ČELIČANA S PROTUPOŽARNIM CERTIFIKATOM

1a
U ITALIJI
+
1 Fokus
Prvi u protupožarnoj predanosti

Važna prekretnica koja svjedoči o našoj odgovornosti, predanosti i upornosti.
Mi smo prva čeličana u regiji koja je dobila Certifikat za prevenciju požara CPI.

Službeni dokument koji to svjedoči je e-mail koji nam je ovjerenom e-poštom poslalo Regionalno zapovjedništvo vatrogasaca 16. prosinca 2019., što je samo jedan korak na putu koji smo započeli 2012. godine kako bismo cijelu tvornicu ABS u Cargnaccu prilagodili zakonodavstvu i koja je dio općeg strateškog plana stalne kontrole korporativne sigurnosti.

2 Fokus

ODRŽIVIH ELEKTRIČNIH TRANSFORMATORA

6
UREĐAJA
+
1 Fokus
Proizvodi s malim utjecajem na okoliš

Ovim projektom možemo reći da priroda ulazi u čeličanu kroz proizvod koji jako malo utječe na okoliš. ABS je prva tvrtka na svijetu koja u nekim fazama prerade koristi prirodni ester, ulje na bazi triglicerida iz ekstrakata uljane repice suncokreta. Iskorištavajući njegovo svojstvo podmazivanja, tekućina se koristi za izoliranje i hlađenje jezgre i omotača transformatora peći, što jamči veću sigurnost u odnosu na druge supstance operaterima u aktivnostima u kojima su temperature jako visoke.
Projekt trenutno uključuje šest transformatora, a u planu je njegovo proširenje na svih 36 strojeva u postojećem strojnom parku.

1/4
2/4
3/4
4/4
zatvoriti
Zemlja
Voda
3 Voda

OBRADA VODA

6
UREĐAJA
+
1 Voda
Recirkulacija vode.

Voda ima ključnu ulogu u preradi željeza i čelika za vrijeme cijelog proizvodnog ciklusa, posebno u fazama hlađenja postrojenja.
Kako možemo izbjeći rasipanje i iscrpljivanje prirodnih resursa koji su nam na raspolaganju? Odgovorili smo na to pitanje dizajnom sustava za pročišćavanje vode za hlađenje koja se, kad se jednom iskoristi, ponovno vraća u ciklus. U osnovi uvijek koristimo istu vodu, s vrlo ograničenim dovodom iz vanjske mreže.
U talijanskom ABS postrojenju, zahvaljujući našim uređajima za pročišćavanje, kojih imamo 6, svake godine uštedimo dvostruko veću količinu vode od vode jezera Sauris (UD): dobrih 140 000 000 m3.

3 Voda

VODENI OTISAK

1,3
m3/t
+
1 Voda
Voda, čelik, pažnja na njihovom rasipanju

Voda, dobro za svih i neophodna u čeličani. Tvornica troši velike količine vode u mnogim fazama obrade, od hlađenja materijala i strojeva do kontrole prašina.
U ABS-u ciljano koristimo vodu koju mjerimo vodenim otiskom. To je pokazatelj koji nam govori da je za svaku tonu proizvedenog čelika potrebno 1,3 kubičnih metara resursa. Periodično prikupljeni podaci omogućuju nam da napravimo projekcije buduće potrošnje i da razmatramo projekte koji omogućuju obnavljanje i ponovno korištenje vode.

1/2
2/2
zatvoriti
Fokus
Zrak
4 Zrak

FILTRIRAJUĆA POVRŠINA

3
NOGOMETNA IGRALIŠTA
+
1 Zrak
Kontrolirajmo dimne plinove

Svjesni koliko toga možemo doprinijeti za održavanje dobrih okolišnih parametara, usredotočili smo se na kontinuirano nadziranje dimnih plinova proizvedenih radom čeličane, na smanjenje njihovih emisija i na obradu aspiriranih dimnih plinova. Velika investicija: 8 milijuna eura kako bi dimno postrojenje u sjedištu tvrtke bilo još učinkovitije i u mogućnosti smanjiti difuzne emisije.
Zadatak obavljaju snažni ventilatori koji imaju veliku usisnu moć i koji rade s manjom potrošnjom energije.
Postrojenje radi punom brzinom od kraja 2018. i ima ukupnu usisnu moć od gotovo 1 500 000 kubičnih metara na sat, što je 15% više od prosječnih mogućnosti prethodnog sustava.
Dimenzije filtera doprinose razinama njegove izvedbe: samo pomislite da mu je ukupna površina preko 22 000 m2, što je jednako površini 3 nogometna igrališta.

4 Zrak

MJERENJE KVALITETE ZRAKA

5
JEDINICA
+
1 Zrak
Brojne vrijednosti zraka

Kvaliteta zraka nam je prioritet, jer o njoj ovisi zdrav okoliš i dobrobit ljudi.
Rad u blizini naseljenih centara tjera nas na vrlo rigoroznu kontrolu emisije i raspršivanja čestica u atmosferi, posebno onih Pm10. To je kratica koja se odnosi na čestice beskonačno malih dimenzija koje se mogu pojaviti prirodno ili izgaranjem. Za mjerenje vrijednosti i praćenje razina postavili smo nekoliko jedinica za praćenje na osjetljivim točkama: poviše ABS-a u odnosu na prevladavajući vjetar (sjeverno od ulice via Buttrio), na sportskom terenu Lumignacco, u blizini muzeja Cargnacco, u ulici Via Casali Caiselli i u ABS šumi.

4 Zrak

ABS TORANJ

36
VISOK METARA
+
1 Zrak
Održivost u visini

Među raznim strukturama koje su sastavni dio našeg sjedišta, ABS toranj je vidljiv znak održivosti koji nas nadahnjuje u mnogim projektima.
Izgrađen da podrži cisternu s vodom za hitne slučajeve koja je još u upotrebi, danas je ujedno i industrijska vertikalna šuma. Arhitektura tornja od 36 metara visine i 10 metara promjera, čelična konstrukcija oko koje raste raznolika vegetacija koja uključuje ukrasne biljne vrste kao i tipične vrste furlanskog podneblja stvaraju uvjete za jednu malu lokalnu faunu koja je tu prisutna.

1/3
2/3
3/3
zatvoriti
Voda
Zemlja
sljedeći
zatvoriti
otvorene pozicije
Nessuna posizione aperta
kandidati
clicca per proseguire