Vice Chairwoman

Anna Mareschi Danieli - Vice Chairwoman

Diplomirala je poslovnu ekonomiju na Sveučilištu Bocconi u Milanu 2005. godine i pridružila se MPD Financial i UMCC Unicredit grupe kao financijski analitičar.
Anna Mareschi Danieli pridružila se grupi Danieli 2007. godine, od tada do danas preuzimala je sve veće i veće odgovornosti: u nekoliko je godina preuzela financijsko upravljanje, usmjeravajući na modernizaciju i digitalizaciju aktivnosti područja, glavnog sjedišta i inozemnih podružnica. Intervenira u na području financija od faze ponude do faze nakon prodaje dajući podršku klijentima kod otplate financiranja. Također koordinira ured Cash&Flow, upravlja isplatama dobavljačima u suradnji sa sektorom nabave, upravlja utrškom od naplata kupcima u suradnji s Project Managerom i Sales Engineerom, brine se za odnose s bankama, privatnim osiguravateljima i raznim komercijalnim ECA institucijama. Konačno, upravlja uvjetima koje primjenjuju financijske institucije.
Godine 2017. izabrana je za predsjednicu Confindustrie Udine, dužnost koju i danas obnaša. Od 2020. je potpredsjednica ABS-a s direktnom odgovornošću sektora financija, uprave, upravljanja kontrolom, IT-a i pravnog sektora.