Chief Executive Officer and Vice Chairman

Stefano Scolari - Chief Executive Officer and Vice Chairman

Karijeru u čeličnoj industriji započeo je 1997. godine u tvrtki Lucchini Siderurgica, u kojoj je radio u sektoru prodaje. ABS-u se pridružuje 2003. i postaje dio Sales Departmenta razvijajući tržišta oblikovanja i kovanja;
u toj ulozi dobiva priliku pratiti i doprinijeti razvoju ABS-a stjecanjem vještina vezanih uz referentne lance opskrbe i odnose s kupcima što ga dovodi do preuzimanja odjela marketinga 2014., pozicije koju je zauzimao dvije godine
Od 2016. do 2018. pozvan je u komercijalni odjel gdje se usredotočio na razvoj prodaje s posebnom pažnjom na organizaciju i pristup kupcu.
Od 2018. je Chief Business Development Officer i koordinira prodaju, programiranje i logistiku, kvalitetu te ACM istraživački centar u Metzu u Francuskoj.
Od srpnja 2020. je Chief Executive Officer.