Rezervirano područje

Poštovani/a kolega/ice, putem svog Poslovnog Microsoft računa,
odnosno prijavom preko Sigle Sign On moći ćete koristiti ovo
područje za hitne situacije vezane uz informatičku sigurnost.