ABS tim i Danieli grupacija razvili su najveći pogon na svijetu za valjanje dugih proizvoda: stan Rf 1800. Sa značajkama visoke dodatne vrijednosti, rotokovina velikih dimenzija ima unutarnje zdravlje kovine i površinsku kvalitetu limova. Linija Rotokovina je programirana za izradu poluproizvoda za Bluming 1000 i za Slabing 800 s okruglim presjekom od 400 do 500 mm i kvadratnim presjekom od 300 do 480 mm.

ABS